top of page

אז איך מייצרים חווית מועמד גלובלית טובה ואחידה אתם שואלים?

אז איך מייצרים חווית מועמד גלובלית טובה ואחידה אתם שואלים?שיחה עם גליה, מנהלת גיוס חדשה, ואפרת, מומחית גיוס:גליה: "אפרת, אתה יכולה להציע מספר דוגמאות למדינות שבהן ניתן למצוא אתגרי תקשורת וגישה דומים לאלה שחויתי? וכמו כן, איך אנחנו מבצעים את המחקר התרבותי שהזכרת לפני כניסה לשווקים חדשים?"אפרת: "בהחלט. אתגרים כמו אלה שתיארת מאפיינים לרוב את מדינות במזרח אסיה, כגון סין, יפן וקוריאה. בתרבויות אלה, קיים דגש רב על היררכיה, כבוד ושמירה על הרמוניה חברתית, כך שהתקשורת נוטה להיות עקיפה ועדינה יותר.""כדי לבצע את המחקר התרבותי המתאים לפני כניסה לשווקים חדשים, אני ממליצה על מספר צעדים:🔌 מיפוי וניתוח של המאפיינים התרבותיים המרכזיים במדינה או באזור הרלוונטי.🔌שיחות עם יועצים מקומיים מנוסים, שיוכלו לספק הבנה עמוקה של הנורמות והתפיסות התרבותיות.🔌עריכת סקרים ומחקרי שוק להבנת ציפיות המועמדים המקומיים.


בחינת דוגמאות של תהליכי גיוס מוצלחים במדינות דומות.🔌רק על בסיס מידע מעמיק כזה, נוכל לתכנן ולהטמיע תהליכי גיוס מותאמים תרבותית באופן אפקטיבי."
גליה: "מצוין, זה נותן לי כיוון טוב לגבי כיצד להתכונן לכניסה לשווקים חדשים. אני אוודא שנבצע את המחקר והתכנון הנדרשים. תודה על העצות!"אפרת: "בהצלחה בהמשך הדרך. אם תהיה לך שאלה נוספת, אשמח לעזור."Comments


bottom of page