top of page

"אכלו לי, שתו לי " 🍪 🍺


מנהלי גיוס ומנהלי משאבי אנוש - נושא מדידת הצלחה של תהליך הגיוס והצוות מטריד אתכם? אז הפוסט הזה בשבילכם❗ בפוסט הזה אני אסביר מהי "בעלות קיצונית" ולמה כדי לכם כמנהלי גיוס לאמץ את הגישה לשיפור הביצועים שלכם ושל הצוותים שלכם ע"י שיתוף באתגרים מהקריירה שלי ואיך התמודדתי איתם כמו מדידת הצלחה של סורסר - לא הבנתי למה אני נמדדת על דברים שלא בסקופ של התפקיד שלי. לדוגמא המדד של כמות המועמדים שמקבלים הצעה למרות שאין לי השפעה ישרה על איכות התהליך שמנהל המגייס? "בעלות קיצונית" נועלת בארון את תחושת הקורבנות ומפנה מקום לתמיכה הכלה ועזרה לאחר. המונח "בעלות קיצונית" היא תנאי הכרכי להצליח בגדול וליצר השפעה משמעותית ועוצמתית כאנשים שגם על הדרך מגייסים.
コメント


bottom of page