top of page

 "מילכוד 22" -עובדים שנמצאים על הקו הראשון לאבטלה.
פוסט זה מוקדש לכול מחפשי העבודה "השקופים" , לכול מי שהמשפט "תגיד תודה לפחות שיש לך עבודה מוכר לו מאוד מאוד"עובדים שנמצאים על הקו הראשון לאבטלה או נתונים במצב של שחיקה או תחושת תקיעות לעיתים קרובות מקבלים את המסר "תגיד תודה שיש לך עבודה". אבל האמת העצובה היא שבמקום לנחם או לעודד, זה עושה בדיוק את ההפך.... מוסיף בעיקר תחושת זילזול, לחץ ואשמה על העובדים שמרגישים כבר מותסכלים מהמצב.Comentários


bottom of page